Cr Meibion Aberystwyth Male Voice Choir - Tour Dates
Cor Meibion Aberystwyth Male Voice Choir                                       

♫    Cor Meibion Aberystwyth    ♫ 

 

                                                       

Rhaglen        2017       Programme

                                                                                          

                   ****************************************************************           

      

Nos Iau 8 Mehefin  / Thursday 8th June

Tŷ Glyn Aeron   7.00 – 8.00 pm

Croeswu ymwelwyr o Ganada / Welcome to visitors from Canada,

 Clwb Rotary Aberaeron

                                      

                                              **********************************************************************                                   

Nos Fercher 28 Mehefin / Wednesday 28th June [7.30 pm]

CYNGERDD / CONCERT

Neuadd y Borth / Borth Village Hall

**********************************************************************

Nos Sadwrn, 1 Gorffennaf  / Saturday, 1 July [7.0 – 9.0 pm]

BANDSTAND, Aberystwyth

**********************************************************************

Nos Iau, 13 Gorffennaf  / Thursday, 13th July [7.0 – 9.0 pm]

BANDSTAND, Aberystwyth

**********************************************************************

Nos Iau, 24 Awst / Thursday, 24th August [7.0 – 9.0 pm]

BANDSTAND, Aberystwyth

*********************************************************************

Dydd Sadwrn, 26 Awst / Saturday 26th August

Priodas / Wedding [Llanarth]

********************************************************************

 

Nos Sul, 3 Medi / Sunday, 3rd   September [7.0 – 9.0 pm]

BANDSTAND, Aberystwyth

********************************************************************

 

Hydref 2017 / - Autumn 2017

Cyngerdd gyda / Concert with Cr Meibion Dyfi

                                         

**********************************************************************